Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2017.
Adm. N-0212-6/16                   Kraków, dnia 30.12.2016r.

 

ZARZĄDZENIE nr 6/16

Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej
Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
na rok 2017

 

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz § 12 i § 31 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość

zarządzam

opublikowanie  Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2017 w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

mgr Bożena Kot

Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

SSR Anna Sikora-Ciba

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
AutorPrezes Sądu SSR Anna Sikora-Ciba - Prezes Sądu2016-12-30
Publikujący Witold Zebzda - Redaktor BIP 2016-12-30 08:58
Modyfikacja Witold Zebzda - Redaktor BIP 2016-12-30 09:05