Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2016.

Kraków, dnia 31 grudnia 2015r.

Adm. -0212-13/15/N

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego

dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

na rok 2016

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 i § 31 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość

 

z a r z ą d z a m

 

opublikowanie Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2016 w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

 

mgr Bożena Kot

 

Prezes Sądu Rejonowego

dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

 

SSR Anna Sikora-Ciba

 

 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
AutorBożena Kot - Dyrektor Sądu2015-12-31
Publikujący - 2015-12-31 11:20
Modyfikacja Witold Zebzda - Redaktor BIP 2015-12-31 11:35