Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2015.

Kraków, dnia 31 grudnia 2014r.

Prez. Adm. -021-55/14/N

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2014

Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego

dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

 Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

 na rok 2015

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 i § 31 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość

 

z a r z ą d z a m

 

opublikowanie Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2015 w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

 

mgr Bożena Kot

 

Prezes Sądu Rejonowego

dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

 

SSR Anna Sikora-Ciba

 

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
AutorBożena Kot - Dyrektor Sądu2014-12-31
Publikujący Łukasz Florek - Redaktor Bip 2014-12-31 09:29
Modyfikacja Łukasz Florek - Redaktor Bip 2014-12-31 09:30