Plan działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2014.

Kraków, dnia 31 grudnia 2013r.

Prez. Adm. 021/98/13/N

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 10/2013

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego

dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

 Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

 na rok 2014

/do pobrania poniżej - plik w formacie .pdf/

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 7 ust. 1 komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość

 

z a r z ą d z a m

 

opublikowanie Planu działalności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie na rok 2014 w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

dla Krakowa-Nowej Huty Krakowie

mgr Bożena Kot

            Prezes Sądu Rejonowego      

dla Krakowa – Nowej Huty  w Krakowie

SSO Katarzyna Wierzbicka

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
AutorBożena Kot - Dyrektor Sądu2013-12-31
Publikujący Łukasz Florek - Redaktor Bip 2013-12-31 12:00
Modyfikacja Łukasz Florek - Redaktor Bip 2013-12-31 13:10