OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych
 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie. Dane kontaktowe: www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod.nowahuta@krakow-nowahuta.sr.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej – art. 6 ust. c) oraz e) RODO - przepisy regulujące dany rodzaj postępowania i czynności:
1.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
1.2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
1.3. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
1.4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
1.5. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;
1.6. Itd.
2. Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
2.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
2.2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
3. Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – art. 28 RODO. Kategorie odbiorców
 • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie;
 • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu.
Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:

1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej - zgodnie z okresem:
1.1. postępowania sądowego lub innych czynności związanych z ochroną prawną zapewnianą przez Sąd;
1.2. postępowania wykonawczego, w tym nadzoru lub dozoru kuratorskiego;
1.3. przechowywania danych w archiwum zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku);
2.1 Realizacja zawartych umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – zgodnie z okresem trwania umowy powierzenia danych osobowych;
 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:
 1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
 
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej – wymogiem ustawowym;
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy;
 • realizacji umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych – dobrowolne, jednak warunkuje udział w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
AutorBartłomiej Migda - Prezes2018-05-25
Publikujący Witold Zebzda - Redaktor BIP 2018-05-25 14:58
Modyfikacja Witold Zebzda - Redaktor BIP 2018-07-25 14:22