Aktualności Sądu Rejonowego dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE http://krakow-nowahuta.sr.gov.pl Adm. N.-0212-2/18 Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200 http://krakow-nowahuta.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-17 Adm. N.-0212-2/18   Zarządzenie nr 2 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 16 maja 2018 roku   Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 23...... Kd. N – 111-4/18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://krakow-nowahuta.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-17 Kd. N – 111-4/18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO... Kd. N -111-3/18 - LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO REFERENDARZA W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY W KRAKOWIE Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://krakow-nowahuta.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-17 Kraków, dnia 16 kwietnia 2018 roku                                                           Kd. N – 111-3/18         LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO REFERENDARZA W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ ...... Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r. Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://krakow-nowahuta.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-17 Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.   Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi...... Informacja o zmianie w wykazie sędziów dyżurnych i zastępców Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://krakow-nowahuta.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-17 Informacja o zmianie w wykazie sędziów dyżurnych i zastępców ...