Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:

Remont sal rozpraw: E-218, E-304, E-335, E-338, E-339, E-405, E-409, E-418, E-421, E-428 oraz wykonanie otworów pod klimatyzator w pomieszczeniach E-330, C-125, Zabudowa na korytarzu na 1 piętrze pawilonu C,  Montaż dodatkowej lampy w pomieszczeniu C-104,  Wymiana szyb w oknach pomieszczenia C-137, Roboty montażowe w służbowej łazience damskiej C-140 na poziomie 1 pawilonu C.

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.nowahuta.sr.gov.pl,


Kraków: Remont sal rozpraw w pawilonie E oraz wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7
Numer ogłoszenia: 71556 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 619 52 69, faks 12 6196510.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowahuta.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sal rozpraw w pawilonie E oraz wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont sal rozpraw: E-218, E-304, E-335, E-338, E-339, E-405, E-409, E-418, E-421, E-428 oraz wykonanie otworów pod klimatyzator w pomieszczeniach E-330, C-125 W sali rozpraw E-218 należy wykonać prace polegające na cyklinowaniu i lakierowaniu istniejącego parkietu, łącznie z wymianą dębowych listew przyściennych. Cyklinowanie parkietu należy wykonać metodą bezpyłową. Parkiet należy polakierować farbami ekologicznymi, umożliwiającymi przejęcie do zasiedlenia do normalnej pracy przez pracowników Zamawiającego już po 7 dniach od dnia przekazania pomieszczenia Wykonawcy. Przy otworze drzwiowym należy zastosować listwę progową metalową. W pozostałych salach rozpraw, po uprzednim zerwaniu wykładziny z tworzyw sztucznych (tam gdzie ona jest), należy wykonać posadzkę z płytek ceramicznych o wymiarach 40x40cm, o ścieralności wgłębnej: < 130 mm3, klasie antypoślizgowości: R10, o nasiąkliwości <0,1%, o wytrzymałości na zginanie min. 45N/mm2, odpornych na plamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura, kolor jasny beż, Nowa Gala Stone Life 01 lub równoważne. W salach rozpraw, gdzie jest to konieczne należy wykonać wylewkę samopoziomującą o odpowiedniej grubości, tak, aby wyrównać się poziomem do poziomu korytarza. W pomieszczeniach, gdzie istniejącą posadzkę stanowi lastryko, przed położeniem płytek lub wykonaniem wylewki, należy zastosować warstwę sczepną (kontaktową) - dla wzmocnienia przyczepności. Po uprzednim zerwaniu cokolika kamiennego, drewnianego, lub PCV, należy wykonać nowy cokolik z płytek ceramicznych o parametrach jw., o wysokości 10cm. Przy otworach drzwiowych należy zastosować listwy metalowe progowe. Istniejące drzwi wejściowe do sali rozpraw E-218 należy wymienić na drzwi o minimalnej izolacyjności akustycznej Rw=32dB, o rozmiarze 90cm, skrzydło w okleinie naturalnej koloru jasny dąb - dopasować do istniejących skrzydeł na korytarzu. W skład kompletu powinny wchodzić: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka progowa ruchoma w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy, ościeżnica metalowa kątowa z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o gr. 1,5mm, malowana proszkowo na kolor dopasowany do istniejących ościeżnic na korytarzu. Na skrzydło należy założyć klamkę z szyldem. Należy wymienić uszkodzone w trakcie demontażu starej stolarki płytki podłogowe oraz cokoliki z płytek ceramicznych. Stare drewniane drzwi przejściowe, występujące w niektórych salach rozpraw, należy zdemontować (wraz z drewnianymi szpaletami), a powstałe otwory zabudować ściankami gipsowo-kartonowymi o gr. 12cm, na ruszcie stalowym. Istniejącą okładzinę podestu (wykładzinę z tworzyw sztucznych lub parkiet) w salach rozpraw, należy wymienić na panele podłogowe o klasie ścieralności min. AC5, na piance podkładowej, po uprzednim wzmocnieniu podestu płytami OSB gr. 12mm. W salach rozpraw E-218, E-304, E-405 oraz E-428, w miejscu pomiędzy ścianą, a istniejącym podestem, należy uzupełnić metalowy lub drewniany ruszt podestu i pokryć go płytami OSB oraz panelami jw. Wszystkie miejsca narożne podestu należy uzupełnić listwami, zgodnie z przedmiarem robót. We wszystkich salach rozpraw ścianę prezydialną za podestem, po uprzednim zeskrobaniu i zmyciu starej farby oraz wyrównaniu i przygotowaniu podłoża, należy obłożyć płytkami o wymiarach 30x60cm, rektyfikowanymi, polerowanymi, o ścieralności wgłębnej: < 130 mm3, klasie antypoślizgowości: R10, o nasiąkliwości <0,1%, o wytrzymałości na zginanie min. 45N/mm2, odpornych na plamienie, gatunek I, w kolorze ciemno zielonym, serii Nowa Gala Stone Life 09 lub równoważnymi. Spoiny gr. 1mm pomiędzy tymi płytkami należy pozostawić bez fugi. Okładzinę z płytek o szerokości 2,40m należy uwiecznić po obu stronach pionowymi bocznymi listwami aluminiowymi. Na ścianach, zgodnie z przedmiarem robót, na wysokości wskazanej przez Inwestora, należy zamontować odbojnice o wysokości 25cm (okleina dąb lub buk) o gr. 18-20mm, po uprzednim demontażu starych odbojnic. W salach rozpraw E-218 oraz E-304, istniejące grzejniki żeliwne należy wymienić na grzejniki płytowe, odpowiednio o wysokości 600mm i długości 1000mm, moc grzejnika minimum 1700 W oraz o wysokości 450mm i długości 1200mm, moc grzejnika minimum 1600 W, Purmo Ventil Compact typ 22 lub równoważne. Wykonawca powinien uwzględnić w swoich kosztach ewentualne spuszczenie wody z pionu i ponowne jego napełnienie. W pozostałych salach rozpraw istniejące grzejniki żeliwne należy pomalować farbą olejną, natomiast te najbliżej podestów należy zdemontować i zamontować ponownie po wykonaniu posadzki w zakątku pomiędzy ścianą okienną, a podestem. W sali rozpraw E-405 należy zdemontować istniejącą szafę wnękową, a odsłonięte w ten sposób ściany należy otynkować oraz wyszpachlować. W pomieszczeniu E-330 i salach rozpraw E-304, E-338 należy wykonać otwory do odprowadzenia ciepłego powietrza z przenośnych jednostek klimatyzacyjnych w ścianie zewnętrznej (warstwowej o grubości 39-42cm), o średnicy 120mm, w linii poziomej, z zachowaniem wysokości istniejących już otworów i zaopatrzyć w anemostaty od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, oraz korek styropianowy o grubości 20cm, zamykające dopływ chłodnego powietrza w okresie zimowym. Po wykonaniu otworów należy przewidzieć naprawę tynku i powłoki malarskiej, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. W pomieszczeniu C-125 należy wykonać otwór w szybie okna i zaopatrzyć go w odpowiednią tuleję, na tyle szeroką, aby umożliwić założenie dwóch anemostatów (od wewnątrz oraz od zewnątrz pomieszczenia). Zakres prac malarskich obejmuje renowację powłok malarskich pomieszczenia: zabezpieczenie posadzek, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania z podszpachlowaniem nierówności i ubytków powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian wewnętrznych i sufitów (dokładny kolor do ustalenia z Inwestorem), mycie po robotach malarskich i sprzątanie. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej: Kolor: biały, Stopień połysku: matowy, Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub równoważne, Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 + 0,1, Odporność na szorowanie: farba klasy I (wg normy PN-C-1914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta. Należy także pomalować farbą olejną rurki c.o. oraz parapety, wraz z jednokrotnym szpachlowaniem. W zakresie Wykonawcy jest wyniesienie mebli, w cyklinowanym pomieszczeniu E-218 zabezpieczenie ścian oraz elementów wyposażenia stałego m.in. lampy, czujki p.poż., wniesienie mebli oraz doprowadzenie pomieszczenia do stanu pierwotnego. We wszystkich salach rozpraw (oprócz sali E-218) należy wymienić wszystkie istniejące gniazda (oprócz gniazd DATA) oraz wyłączniki, na nowe klasy nie gorszej niż istniejące. Wymienić w tych pomieszczeniach należy także istniejące oprawy świetlówkowe, na nowe oprawy rastrowe n/t przykręcane 2x36W. Zabudowa na korytarzu na 1 piętrze pawilonu C Ścianki działowe gr. 12cm należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, wytłumić wełną mineralną do izolacji ścian działowych oraz pomalować farbą emulsyjną akrylową, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Na powstałych ściankach działowych należy zamontować odbojnice ścienne szer. 25cm, na wysokości 75cm oraz wykonać nowy cokolik z płytek ceramicznych o wysokości 10cm, takich jak istniejące na korytarzu. W ściance G-K należy zamontować drzwi (skrzydło drewniane przylgowe, pełne, z wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej, o szerokości 90cm, w kolorze dąb, z ościeżnicą drewnianą regulowaną 120-140mm, z okuciami, wkładką do zamka, klamką z szyldem oraz podłogowym ogranicznikiem otwarcia drzwi) - skrzydło i ościeżnica z dostawy Inwestora. W pomieszczeniu należy wykonać 4 otwory w ściance G-K, gr. 12cm, o wymiarach 17x25cm, a następnie osadzić w nich kratki wentylacyjne PVC - z jednej i drugiej strony pomieszczenia (8 szt). W wykonanym pomieszczeniu należy zamontować wyłącznik światła oraz oprawę rastrową n/t przykręcaną 2x36W, a zasilanie należy doprowadzić z najbliższej puszki przewodem YDY 3x1,5mm2. Prace elektryczne należy wykonywać pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach, a przebieg instalacji należy przedstawić w inwentaryzacji powykonawczej. Zamontować należy również czujkę pożarową DIO 4046, wraz z gniazdem G-40, którą należy doprowadzić przewodem YnTKSY 1x2x0,8 do istniejącej instalacji oraz zaprogramować w centrali. Montaż dodatkowej lampy w pomieszczeniu C-104 W pomieszczeniu C-104 należy zamontować wyłącznik światła oraz oprawę rastrową n/t przykręcaną 2x36W, a zasilanie należy doprowadzić z najbliższej puszki przewodem YDY 3x1,5mm2. Prace elektryczne należy wykonywać pod nadzorem osoby o odpowiednich uprawnieniach, a przebieg instalacji należy przedstawić w inwentaryzacji powykonawczej. Wymiana szyb w oknach pomieszczenia C-137 W pomieszczeniu C-137 należy wymienić szyby w oknach, na nowe 1-komorowe (dwuszybowe) ze szkła płaskiego float o grubości 2x4mm. Roboty montażowe w służbowej łazience damskiej C-140 na poziomie 1 pawilonu C Należy wymienić jedną z istniejących baterii umywalkowych (tą od strony okna) na baterię, na tyle wysoką, aby umożliwiała nalewanie wody do czajników. Do istniejącego podgrzewacza wody o pojemności 10l firmy Ariston, należy dołożyć drugi taki sam lub o równoważnych parametrach podgrzewacz, a następnie rozdzielić instalację wodociągową, tak aby pracowały jednocześnie 2 podgrzewacze wody (istniejący i nowy), każdy do oddzielnej umywalki. Należy dostarczyć i zamontować dodatkową szafkę umywalkową wykonaną z płyty meblowej (koloru dąb lub buk), z drzwiami szklanymi - szafkę należy dostosować do istniejącej już szafki w łazience..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3, 44.11.23.10-4, 45.42.11.00-5, 45.43.21.14-6, 44.62.11.10-3, 45.21.13.10-5, 45.31.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 2 roboty remontowe lub budowlane o wartości minimum 50 000 zł każda. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji w/w wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów (jeśli dotyczy) w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowahuta.sr.gov.pl,
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pokój C-126.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pokój nr C-126, 1 piętro,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 


Data składania ofert:
2013-03-06 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Bożena Kot
Data: 2013-02-19 18:21:00
Udostępnił: Łukasz Florek
Data: 2013-02-19 18:22:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ nr 2 2012 + załączniki 2.28 MBPlik zip

Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]