Kd. N -111-9/18 - OGŁOSZENIE dot. zmiany terminu ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
 Kraków, dnia 29 listopada 2018 roku   
OGŁOSZENIE
dot. zmiany terminu ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 
 
Informuję, iż lista osób zakwalifikowanych do drugiego etatu konkursu na stanowisko stażysty Kd. N -111-9/18 zostanie ogłoszona na stronie internetowej tut. Sądu w dniu 5 listopada 2018 roku.
 
 
    
 
Dyrektor Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
              Bożena Kot


Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłKot Bożena 2018-10-29
PublikującyFlorek Łukasz 2018-10-29 19:37:00
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-10-29
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2018-12-04