Kd. N -111-3/18 - LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO REFERENDARZA W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
Kraków, dnia 16 kwietnia 2018 roku                                                          
Kd. N – 111-3/18
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO REFERENDARZA W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ  HUTY W KRAKOWIE
 
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. poz. 331 ze zmianą), po sprawdzeniu wymogów formalnych określonych w § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia oraz wymagań określonych w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego, Kd. N – 111-3/18, w składzie:
 
 1. Błaśkiewicz Małgorzata – zamieszkała w Warszawie
 2. Ćwiertnia Barbara – zamieszkała w Krakowie
 3. Dąbrowski Rafał – zamieszkały w Krakowie
 4. Duda Małgorzata – zamieszkała w Krakowie
 5. Dyląg Paulina – zamieszkała w Nowym Wiśniczu 
 6. Gucwa Mateusz - zamieszkały w Jaśle
 7. Hajduk Magdalena – zamieszkała w Krakowie
 8. Hulbój-Zbroja Karolina – zamieszkała w Kocmyrzowie
 9. Janocha Mirosława – zamieszkała w Krakowie
 10. Kapusta Katarzyna – zamieszkała w Krakowie
 11. Karcz-Ryszka Joanna – zamieszkała w Krakowie
 12. Klich Daniel – zamieszkały w Krakowie
 13. Konieczny Jan – zamieszkały w Krakowie
 14. Kozak Sylwia – zamieszkała w Krakowie  
 15. Krawczyk Barbara – zamieszkała w Krakowie
 16. Kudela Karolina – zamieszkała w Krakowie
 17. Kuma Aneta – zamieszkała w Krakowie
 18. Lorkiewicz Radosław – zamieszkały w Krakowie
 19. Łączna Urszula – zamieszkała w Krakowie
 20. Mazurkiewicz Owidiusz – zamieszkały w Krakowie
 21. Mirek Maria – zamieszkała w Chrzanowie
 22. Olewiński Sławomir – zamieszkały w Masłomiącach
 23. Pałka Anna – zamieszkała w Krakowie
 24. Pena Agnieszka – zamieszkała w Krakowie
 25. Rumińska Katarzyna – zamieszkała w Krakowie
 26. Sołdek-Gogół Edyta – zamieszkała w Skawinie
 27. Stawarz Barbara – zamieszkała w Krakowie
 28. Toporowska Aleksandra – zamieszkała w Legnicy
 29. Wacnik Anna – zamieszkała w Krakowie
 30. Waśniewska Agnieszka – zamieszkała w Chrzanowie
 31. Wąs Kamil – zamieszkały w Olkuszu
 32. Wroński Grzegorz – zamieszkały w Tarnowie
 33. Żyłka Piotr – zamieszkały w Katowicach
 
 
Konkurs przeprowadzony w formie pisemnej odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku, o godz. 12.30, w sali 711, piętro VII paw. K, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
 
Proszę, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do konkursu stawiły się w dniu 27 kwietnia 2018 roku we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 
W trakcie części konkursowej polegającej na rozwiązywaniu kazusów Kandydaci mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych (bez dodatkowych notatek, komentarzy oraz adnotacji). Ze względu liczbę osób zakwalifikowanych kandydaci proszeni są o posiadanie tekstów przepisów aktów prawnych przydatnych w trakcie rozwiązywania kazusów, zgodnie z zakresem dziedzin prawa wymaganych w konkursie.
 
 
                                                               Prezes Sądu Rejonowego
  dla Krakowa-Nowej Huty  w Krakowie
   
  SSR Bartłomiej Migda

 


Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-04-16
PublikującyZebzda Witold 2018-04-16 14:33:04
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-04-16