Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
Aktualności
Adm. N.-0212-2/18
 
Zarządzenie nr 2
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
z dnia 16 maja 2018 roku
 
Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 ze zmianami) zarządzamy co następuje:
 
§ 1
Ustalamy dzień 1 czerwca 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 30 czerwca 2018 roku.
 
§ 2
W dniu 30 czerwca 2018 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast godziny przyjęć interesantów obowiązują jak w dni tygodnia – od wtorku do piątku.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

Bożena Kot
                Prezes
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

SSR Bartłomiej Migda
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Adm.N-0212-2/18 Adm.N_0212-2_18.pdf 251061 bajtów 4
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-05-17
PublikującyZebzda Witold 2018-05-17 11:58:06
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-05-17
Kd. N – 111-4/18 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-04-16
PublikującyZebzda Witold 2018-04-16 14:44:00
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-04-16
Kraków, dnia 16 kwietnia 2018 roku                                                          
Kd. N – 111-3/18
 
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO REFERENDARZA W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-NOWEJ  HUTY W KRAKOWIE
 
 
Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. poz. 331 ze zmianą), po sprawdzeniu wymogów formalnych określonych w § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia oraz wymagań określonych w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego, Kd. N – 111-3/18, w składzie:
 
 1. Błaśkiewicz Małgorzata – zamieszkała w Warszawie
 2. Ćwiertnia Barbara – zamieszkała w Krakowie
 3. Dąbrowski Rafał – zamieszkały w Krakowie
 4. Duda Małgorzata – zamieszkała w Krakowie
 5. Dyląg Paulina – zamieszkała w Nowym Wiśniczu 
 6. Gucwa Mateusz - zamieszkały w Jaśle
 7. Hajduk Magdalena – zamieszkała w Krakowie
 8. Hulbój-Zbroja Karolina – zamieszkała w Kocmyrzowie
 9. Janocha Mirosława – zamieszkała w Krakowie
 10. Kapusta Katarzyna – zamieszkała w Krakowie
 11. Karcz-Ryszka Joanna – zamieszkała w Krakowie
 12. Klich Daniel – zamieszkały w Krakowie
 13. Konieczny Jan – zamieszkały w Krakowie
 14. Kozak Sylwia – zamieszkała w Krakowie  
 15. Krawczyk Barbara – zamieszkała w Krakowie
 16. Kudela Karolina – zamieszkała w Krakowie
 17. Kuma Aneta – zamieszkała w Krakowie
 18. Lorkiewicz Radosław – zamieszkały w Krakowie
 19. Łączna Urszula – zamieszkała w Krakowie
 20. Mazurkiewicz Owidiusz – zamieszkały w Krakowie
 21. Mirek Maria – zamieszkała w Chrzanowie
 22. Olewiński Sławomir – zamieszkały w Masłomiącach
 23. Pałka Anna – zamieszkała w Krakowie
 24. Pena Agnieszka – zamieszkała w Krakowie
 25. Rumińska Katarzyna – zamieszkała w Krakowie
 26. Sołdek-Gogół Edyta – zamieszkała w Skawinie
 27. Stawarz Barbara – zamieszkała w Krakowie
 28. Toporowska Aleksandra – zamieszkała w Legnicy
 29. Wacnik Anna – zamieszkała w Krakowie
 30. Waśniewska Agnieszka – zamieszkała w Chrzanowie
 31. Wąs Kamil – zamieszkały w Olkuszu
 32. Wroński Grzegorz – zamieszkały w Tarnowie
 33. Żyłka Piotr – zamieszkały w Katowicach
 
 
Konkurs przeprowadzony w formie pisemnej odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku, o godz. 12.30, w sali 711, piętro VII paw. K, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
 
Proszę, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do konkursu stawiły się w dniu 27 kwietnia 2018 roku we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
 
W trakcie części konkursowej polegającej na rozwiązywaniu kazusów Kandydaci mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych (bez dodatkowych notatek, komentarzy oraz adnotacji). Ze względu liczbę osób zakwalifikowanych kandydaci proszeni są o posiadanie tekstów przepisów aktów prawnych przydatnych w trakcie rozwiązywania kazusów, zgodnie z zakresem dziedzin prawa wymaganych w konkursie.
 
 
                                                               Prezes Sądu Rejonowego
  dla Krakowa-Nowej Huty  w Krakowie
   
  SSR Bartłomiej Migda

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-04-16
PublikującyZebzda Witold 2018-04-16 14:33:04
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-04-16
Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 r.
 
Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.
Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.
Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl
 
UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).
Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:
      - na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie;
     - w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 
Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl) niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
 
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
 • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłCiupczyk Marzena 2018-04-16
PublikującyZebzda Witold 2018-04-16 10:58:21
ModyfikacjaWitold Zebzda 2018-04-16
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-04-16
Informacja o zmianie w wykazie sędziów dyżurnych i zastępców
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o zmianie w wykazie sędziów dyżurnych i zastępców Informacja o zmianie w wykazie sędziów dyżurnych i zastępców.pdf 109023 bajtów 7
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
Publikujący 2018-04-06 11:54:32
ModyfikacjaWitold Zebzda 2018-04-16
Data wygaśnięcia: 2019-04-06
Komunikat
dotyczący obsługi Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów
 
Celem usprawnienia obsługi i skrócenia czasu oczekiwania na połączenie z pracownikami Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów wprowadzone zostają zmiany limitu udzielanych informacji w czasie jednej rozmowy telefonicznej do maksymalnie 5 spraw. Jednocześnie zostaje ograniczony limit oczekujących w kolejce na połączenie do 15 osób.


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłCiupczyk Marzena 2018-03-07
PublikującyFlorek Łukasz 2018-03-07 16:48:13
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-03-07
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2019-03-07

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem”. Szczegóły zostały zawarte w załączniku.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. TPOP TPOP.pdf 255933 bajtów 11
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłCiupczyk Marzena 2018-02-16
PublikującyFlorek Łukasz 2018-02-16 15:09:40
ModyfikacjaŁukasz Florek 2018-02-16
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2019-02-25


Uchwała podjęta na zebraniu sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w dniu 14 grudnia 2017 roku.

 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Uchwała podjęta na zebraniu sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w dniu 14 grudnia 2017 roku. Uchwała.pdf 560286 bajtów 83
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
WytworzyłCiupczyk Marzena 2017-12-14
PublikującyFlorek Łukasz 2017-12-22 12:26:25
ModyfikacjaŁukasz Florek 2017-12-22
Data wygaśnięcia: Florek Łukasz 2018-12-22
Komunikat dotyczący sprawy o sygn. akt III Nsm 1504/15/N
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Komunikat dotyczący sprawy o sygn. akt III Nsm 1504/15/N Komunikat dot. Sygn. akt IIINsm_1504_15_N.pdf 520573 bajtów 409
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłZabagło Magdalena 2017-12-15
PublikującyZebzda Witold 2017-12-15 14:10:41
ModyfikacjaŁukasz Florek 2017-12-22
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2018-12-15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]